Transparantie

Transparantie Zorg 2017

Norgine BV vindt het belangrijk om een open, transparante uitwisseling van kennis te hebben met allerlei partijen om op die manier de kwaliteit van de zorg te waarborgen en te verbeteren.

Norgine BV is lid van de VIG – Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen, de brancheorganisatie van Nederlandse geneesmiddelenfabrikanten die zich richten op onderzoek en ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen, dat ook onderdeel uitmaakt van EFPIA, de Europese Federatie van Farmaceutische Industrieën en Verenigingen. Norgine BV volgt de Gedragscode Geneesmiddelen Reclame CGR) waarin voor Nederland de gedragsregels over de openbaarmaking van financiële relaties tussen beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg, instellingen of samenwerkingsverbanden en farmaceutische ondernemingen zijn vastgelegd. Deze vanaf 2012 geldende gedragsregels openbaarmaking financiële relaties (CGR paragraaf 7.2) hebben geresulteerd dat er in Nederland als eerste land in de wereld een centraal openbaar register bestaat waarin deze financiële relaties worden geregistreerd en waar voor de invulling zowel beroepsbeoefenaren als de farmaceutische industrie verantwoordelijk zijn (wederkerigheidsprincipe).

Vanaf 2016 gelden ook de algemene regels van de EFPIA Disclosure Codes voor alle aangesloten ondernemingen. Alle ondernemingen zullen relevante financiële gegevens met zorgverleners en zorginstellingen openbaar maken in een vooral vastgesteld format. Over een deel van de invulling van de rapportagemethodologie mogen de individuele ondernemingen echter zelf beslissen. Er is sprake van voldoende flexibiliteit om deze aan de lokale gedragscode en interne processen aan te passen. De Engelstalige methodologienota geeft inzicht hoe Norgine BV in Nederland de relevante informatie vastlegt en openbaar maakt.

De financiële ondersteuning die door Norgine BV gegeven wordt, is reeds enkele jaren inzichtelijk en wordt gepubliceerd op het Transparantieregister Zorg, dat jaarlijks geactualiseerd wordt. Dit register is voor iedereen vrij toegankelijk. Uitgangspunt is dat voor een ieder het zichtbaar en controleerbaar moet zijn welke financiële relaties zorgverleners, patiëntenorganisaties en zorginstellingen hebben met bedrijven. De verwijzing naar het Transparantieregister Zorg is voor Nederland ook vermeld op de corporate website van Norgine.

Norgine BV werkt geregeld samen met patiëntenorganisaties en ondersteunt hun inzet financieel om de beoogde doelen van zo’n patiëntenorganisatie t.b.v. hun patiënten helpen te bereiken. De verwijzing naar ondersteuning van patiëntenorganisaties is voor Europa vermeld op de corporate website van Norgine.

De kosten van onderzoek en ontwikkeling (R&D) zijn niet in het Transparantieregister Zorg opgenomen. Echter, om ook deze R&D kosten zo transparant mogelijk te maken heeft de EFPIA alle geneesmiddelenfabrikanten in Europa vanaf 2016 verplicht deze bedragen geaggregeerd te publiceren op hun website. Het gaat om de jaarlijkse onderzoekskosten die in Nederland gemaakt worden. Ook in andere Europese landen worden deze R&D data openbaar gemaakt. In 2017 was het totaalbedrag voor Norgine BV € 92.200,00. In Nederland vindt relatief weinig eigen R&D plaats; dit gebeurt vaak op internationaal niveau.

 

Dit is de website
van Norgine, een farmaceutisch bedrijf gevestigd in Amsterdam, Nederland.
Voor meer informatie bezoekt u onze corporate website.

www.norgine.com