Patiënteninformatie

Op de pagina Producten kunt u de patiënteninformatie van de Norgine producten in Nederland vinden.

De patiënteninformatie van onze producten bevat informatie over:

  • waar het medicijn voor gebruikt wordt
  • hoe het medicijn gebruikt wordt
  • de ingrediënten
  • bekende bijwerkingen
  • interactie met andere medicijnen

Voor meer informatie kunt u het beste contact opnemen met uw arts of apotheker.

De patiënteninformatie bevat eenvoudige en duidelijke informatie voor patiënten over hoe zij de medicatie dienen te gebruiken.

De patiënteninformatie van de producten die Norgine in Nederland op de markt brengt, zijn hiernaast te vinden. De informatie is alleen bedoeld voor gebruik binnen Nederland en vervangt nimmer het advies van een arts.

Wanneer u vragen of twijfels heeft na het lezen van deze patiënteninformatie kunt u dit het beste bespreken met uw arts.

Voor Norgine staat de veiligheid van onze patiënten centraal. Hierdoor zijn wij verplicht om alle bijwerkingen te registreren en rapporteren voor elk van onze medicijnen.

Het melden van bijwerkingen

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts, of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan . U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb, website: www.lareb.nl.  Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

 

cons

Dit is de website
van Norgine, een farmaceutisch bedrijf gevestigd in Amsterdam, Nederland.
Voor meer informatie bezoekt u onze corporate website.

www.norgine.com