Nederlandse Artsen

Op de pagina Producten kunt u de door het CBG goedgekeurde samenvattingen van de productinformatie van de Norgine producten in Nederland vinden.

Deze informatie is bedoeld om beroepsbeoefenaars te ondersteunen in het maken van beslissingen over behandelingsmogelijkheden en om daarmee de patiënt te adviseren over de juiste medicatie.

De informatie heeft slechts betrekking op de Norgine producten die in Nederland te verkrijgen zijn en geldt niet voor Norgine producten in andere landen.

Klinische referenties zijn op verzoek beschikbaar.

Voor het indienen van medische vragen, bijwerkingen of klachten over de kwaliteit van een van onze producten, neemt u contact op via:

Telefoon +31 20 567 09 00
Fax +31 20 567 09 99
Correspondentie adres Norgine B.V.
Hogehilweg 7
1101 CA AMSTERDAM Zuidoost
E-mail medinfo.benelux@norgine.com

Melding van vermoedelijke bijwerkingen

Het is belangrijk om na toelating van het geneesmiddel vermoedelijke bijwerkingen te melden. Op deze wijze kan de verhouding tussen voordelen en risico’s van het geneesmiddel voortdurend worden gevolgd. Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg wordt verzocht alle vermoedelijke bijwerkingen te melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb website: www.lareb.nl

 

Dit is de website
van Norgine, een farmaceutisch bedrijf gevestigd in Amsterdam, Nederland.
Voor meer informatie bezoekt u onze corporate website.

www.norgine.com