Bedrijfscode

De naleving van de Norgine Bedrijfscode komt voort uit Norgine’s toewijding tot professionalisme, naleven van ethisch handelen en transparantie in al haar activiteiten. De Norgine Bedrijfscode biedt ons een raamwerk voor het volgen van onze missie; het voorop lopen in onderzoek, ontwikkeling, productie en commercialisering van innovatieve geneesmiddelen met een duidelijke meerwaarde voor patiënten, medewerkers en andere stakeholders.

In de Norgine Bedrijfscode staan principes zoals respect, eerlijkheid en integriteit centraal. Dit principe is door Norgine in de afgelopen eeuw omarmd, gecombineerd met de erkenning dat innovatie en continue kwaliteitsverbetering essentieel zijn bij het uitvoeren van onze missie.

De Norgine Bedrijfscode en vergelijkbare convenanten hebben tevens de volledige toewijding nodig van al het personeel. Het is een ‘One Norgine’ aanpak.