Verantwoordelijkheid

Norgine heeft zich toegelegd op het ontwikkelen, produceren en commercialiseren van innovatieve producten die meerwaarde leveren en het leven van onze patiënten beter maken.

Wij zijn professionals, omarmen hierbij ethiek en zijn transparant in al onze activiteiten. Dit betekent dat wij ernaar streven om goed te zijn op elk gebied van onze bedrijfsvoering en in onze relatie met werknemers, patiënten, zorgverleners, ziekenhuizen, overheden, partners, concurrenten en een ieder met wie we dagelijks contact hebben.

Wij dragen allen de verantwoordelijkheid te handelen naar onze Norgine Bedrijfscode die een reflectie is van onze basisprincipes zoals respect, eerlijkheid en integriteit die Norgine de afgelopen eeuw heeft nagestreefd. Dit, gekoppeld met ons inzicht dat innovatie en continue verbetering bijdragen aan de kwaliteit, zal ervoor zorgen dat we ook in de toekomst deze visie blijven uitoefenen.

hcp

Dit is de website
van Norgine, een farmaceutisch bedrijf gevestigd in Amsterdam, Nederland.
Voor meer informatie bezoekt u onze corporate website.

www.norgine.com