XIFAXAN® 550

xifaxan_web
XIFAXAN® 550 bevat de werkzame stof rifaximine. Rifaximine is een antibioticum dat bacteriën doodt, die een ziekte kunnen veroorzaken die hepatische encefalopathie wordt genoemd (symptomen hiervan zijn onder meer onrust, verwardheid, spierproblemen, spraakmoeilijkheden en in sommige gevallen coma).

XIFAXAN® 550 wordt gebruikt bij volwassenen met een leverziekte om het heroptreden van periodes van manifeste hepatische encefalopathie te verminderen.

XIFAXAN® 550 kan óf alleen gebruikt worden óf meer gebruikelijk, samen met geneesmiddelen die lactulose (een laxeermiddel) bevatten.

Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke informatie in voor u.

 Patiëntenbijsluiter en samenvatting van de productkenmerken (SmPC)

Product onder licentie van Alfasigma S.p.A.
XIFAXAN is een geregistreerd handelsmerk van de Alfasigma groep dat in licentie gegeven is aan de Norgine groep.