KLEAN-PREP®

kleanprep_web
KLEAN-PREP® 69 g, poeder voor drank is een darmspoeling die wordt gebruikt ter voorbereiding van een diagnostisch onderzoek, bijvoorbeeld bij het bekijken van de binnenkant van de darm of ter voorbereiding van een radiologisch onderzoek waarvoor een schone darm vereist is (bariumklysma) of van een chirurgische ingreep ter hoogte van de dikke darm.

Een uitgebreide beschrijving van de werkzaamheid en mogelijke bijwerkingen van dit geneesmiddel vindt u in de patiëntenbijsluiter en samenvatting van de productkenmerken.

 Patiëntenbijsluiter en samenvatting van de productkenmerken (SmPC)

KLEAN-PREP is een geregistreerd handelsmerk van Helsinn-Birex Pharmaceuticals Ltd.