DANTRIUM® IV

Dantrium
DANTRIUM® IV wordt gebruikt in het ziekenhuis bij patiënten die tijdens een volledige narcose een zeer ernstige verhoging van de lichaamstemperatuur (maligne hyperthermie) ontwikkelen. Het middel moet door een arts snel in een bloedvat worden ingespoten zodra de eerste tekenen van het maligne hyperthermie-syndroom zich voordoen.

Maligne hyperthermie is een ernstige complicatie van de narcose die in bepaalde families kan voorkomen en wordt uitgelokt door bepaalde gasvormige narcosemiddelen. Bij gevoelige personen treedt het syndroom echter lang niet altijd op wanneer een volledige narcose nodig is.

Spierstijfheid is vaak een eerste teken van maligne hyperthermie; andere verschijnselen zijn hartkloppingen, abnormale hartslag, snelle stijging van de lichaamstemperatuur, zuurvergiftiging d.w.z. verlaging van de zuurtegraad (pH) van het bloed en shock.

Een uitgebreide beschrijving van de werkzaamheid en mogelijke bijwerkingen van dit geneesmiddel vindt u in de patiëntenbijsluiter en samenvatting van de productkenmerken.

DANTRIUM® I.V., poeder voor injectievloeistof 20 mg

 Patiëntenbijsluiter en samenvatting van de productkenmerken (SmPC)

DANTRIUM is een geregistreerd handelsmerk van de SpePharm AG bedrijvengroep.